Semana Santa 2015

semana santa 2015

by: Jas Ramos

Palm Sunday (Domingo De Ramos)
As Jesus rode along, the people were spreading their cloaks on the road. They proclaimed: “Blessed is the king who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest.”
Ito ang simula ng semana santa kung saan ang mga tao ay nagbibigay pugay sa pamamagitan ng pagwawagayway ng kanilang mga palaspas dahil sa pagpasok ng tagapagligtas na si Kristo. Ito’y karaniwang ipinagdiriwang tuwing linggo o ang tinatawag nilang Palm Sunday, Palaspas o Domingo de Ramos.
Ipinagdiwang noong ika-29 ng Marso 2015 ang palaspas na sinimulan sa pagbebendisyon ng mga palaspas na ginanap sa Arayat Central Elementary School. At mula Central ay nagkaroon ng prusisyon papunta sa Glorietta para sa banal na misa.
Pabasa (Holy Monday-Holy Wednesday)
Isa sa mga hindi maalis sa tradisyon ng mga Pilipino tuwing semana santa ay ang “Pabasa ng Pasyon” o “Pabasa” na karaniwang sinisimulan tuwing Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo. Ang Pabasa ay ang tuloy-tuloy na pakantang pagbasa ng “Pasyong Mahal”, isang poesya na isinasaad ang buhay, kamatayan at muling pagbuhay ni Hesu Kristo.
Ito’y naging instrumento sa mga Katolikong deboto upang makapagnilay-nilay sa kanilang mga kasalanan at upang maibalik ang kanilang pananampalataya. At dahil ito’y isang pangkomunidad na aktibidad, bawat barangay ay may hinandang pabasa sa kani-kanilang chapel. Maririnig mo rin na iba’t-iba ang mga nagpapasyon may matanda at bata. At dahil walang sinusundan na tono ang pabasa, kahit papaano ay pwede, pwedeng paballad, rock at rap basta’t hindi ito dinadagdagan ng ibang salita at hindi nawawala ang intensyon na makapagnilay.
Karaniwang tinatapos ang pagbasa ng pasyon tuwing Miyerkules Santo bilang paghahanda sa Triduo ning Pascua. Sinusundan naman ito ng isang prusisyon bilang hudyat ng pagsisimula ng Jueves Santo.
Maundy Thursday
Sinimulan ang Jueves Santo sa isang ritwal na kung tawagin ay Dakit Cordero, kung saan kinukuha mula sa isang napiling bahay ang Cordero at inihahatid pabalik sa simbahan. Ang napiling bahay ay mula sa Brgy. Paralaya, ang bahay ni Ms. Fe Pongco. Nagsimula ang ritwal sa isang prusisyon papunta sa napiling bahay sinundan nito ng isang misa para sa pamilya ng napiling bahay. Pagkatapos ng misa ay nagkaroon ng prusisyon para sa paghahatid ng Cordero pabalik sa simbahan.
“If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another’s feet.”
At ng matapos na ang ritwal para sa Dakit Cordero ay sinimulan na ang banal na misa para sa Huling Hapunan “Last Supper” ng Panginoon kasama ang kanyang labingdalawang apostoles. Napapaloob sa banal na misa na ito ay ang paghuhugas ng paa ni Kristo sa kanyang mga apostoles. At sa nakasanayan, ang mga napiling apostoles ng mga barangay ay hinugasan ang kanilang paa ng mga napiling tumulong sa paghuhugas ng paa.
“He loved them to the end”
Ngunit ano nga ba ibig sabihin ng paghuhugas ni Kristo sa paa ng kanyang mga apostoles? Ito ay isang “prophetic gesture” ng kanyang hindi mapapantayang paglilingkod at pagmamahal na kanyang handang iaalay para sa atin lahat sa krus.
Ang huling parte ng banal na misa ay ang paglilipat sa Cordero “Blessed Sacrament” sa “Altar of Repose” kung saan inikot ang Cordero sa loob ng simbahan at inilagay sa pinaghandaang altar of repose. At kaya nagkaroon ng tinatawag nilang Visita Iglesia kung saan binibisita ang iba’t-ibang altar of repose ng mga simbahan para magdasal at para rin, sa ngayong henerasyon, kumuha ng litrato.

 

Good Friday
“Goodness prevails on the day when the Jesus hangs between heaven and earth”
Ito’y ang araw kung saan pinako sa krus si Kristo kaya naman tuwing Viernes Santo ay binibigyan ng halaga hindi lang ang pagkapako Niya kundi rin ang kanyang sakripisyo. Ang kanyang pagdurusang pinagdaanan para mailigtas lang ang sangkatauhan. Kaya naman tuwing Viernes Santo ay nagbibigay ng respeto sa krus sa pamamagitan ng iba’t-ibang ritwal.
Isa na rito ay ang pagbubuhat ng krus at ang kabilugan na istasyon ng krus. Nagsimula ng alas-kwatro ng madaling araw ang pagbubuhat ng krus sa San Juan Bano kasama ang isang dula ng labing-apat na istasyon ng krus. Ang dulang ito ay tinatawag nilang….. Makikitang pinaghandaan nila ito maging sa costume, props at lalo na acting ng gumanap na Kristo. Umikot sa Brgy.Lacquios, Brgy. San Agustin Norte, Brgy. San Agustin Sur, Poblacion, Plazang Luma, Guemasan at Paralaya ang istasyon ng krus. Habang pasulong ng pasulong ang istasyon ay dumarami ang nakikibuhat sa krus at hanggang makabalik ito sa simbahan para sa pinakahuling ritwal at istasyon, ang muling pagkabuhay ni Kristo.

At pagdating ng hapon ng Viernes Santo, naganap ang pagbibigay pugay at paghahalik sa krus. At pagdating naman ng gabi, ito ang pinakadinadagsa ng mga tao, ang prusisyon tuwing Viernes Santo. Mahigit kumulang na labingdalawang santo ang ipinurusisyon. Nagsimula ang prusisyon sa simbahan papuntang Brgy. Paralaya, Poblacion, San Jose Mesulo, Cacutud, Plazang Luma, San Agustin Sur at pabalik ng simbahan. Ito na yata ang pinakamahabang prusisyon na dinagsa ng maraming tao kaya napasabi ng ilang mga taong nanunood “ali nala yata megisan ring tau” at ang mga bata naman ay binibilang kung ilan na ang mga santong dumaan.
Ito’y patunay na hindi parin nawawala ang tradisyon tuwing Semana Santa. Nakakatuwang makita ang mga ilang pamilya. Dinala nila ang buong miyembro upang magprusisyon. Meron ngang isa na pati sanggol na nakastroller ay nagpuprusisyon kasama ang kanyang mga magulang at mga mumunting kapatid. Pero sana naisapuso ng mga tao ang totoong kahulugan nito. Ito ay upang makapgnilay tayo sa ating mga kasalanan dahil narin sa sakrispisyo at pagmamahal ng ating Panginoon.

 

BLACK SATURDAY – EASTER SUNDAY
“The risen Savior shines upon you”
Ito’y ang araw ng muling pagkabuhay ni Kristo o ang tinatawag na “pamanyubling mebie”.
Sinimulan ang ritwal sa isang bihilya ng pascua na may apat na parte. Sa unang parte, ang kasuyuan ng liwanag, kung saan isang bola ng apoy ang pinalipad papunta isang lalagyan ng apoy kung saan ito’y magpapatuloy ang pag-apoy. Kasunod nito, pinangunahan ni Among Joseph ang pagbibendisyon sa apoy, pagbibendisyon at pagsisindi ng kandila ng Pascua at ang pagpapahayag sa Pascua. Ang ikalawang parte ay ang liturhiya ng salita. Sa ikatlong parte, ang ritwal ng binyag, pagbibendisyon sa tubig, pagbabago sa pangako ng binyag kung saan nilublob ang kandila ng Pascua sa isang banga na may binendisyunan na tubig.Kasunod nito ay ang pagbibendisyon sa lahat ng mga tao at sa tubig. At ang ika-apat na parte ay ang liturhiya ng Eukarista o ang Holy Communion.
Ayon sa homily ni Among Joseph, sa “pamanyubling mebie” kailangan alam mo rin kung saan at sino ang kasama mong “sinubling mebie”. Doon kaba sa langit o hindi sa langit, sa smoking o sa non-smoking? May pagkakataon kang pumili kung saan mo gusto pero ito’y habang nabubuhay ka lang. Kaya habang nabubuhay ka,piliin mo magpatawad sa halip na maghiganti, piliin mong maging mapagbigay sa halip na maging makasarili, piliin mo mang-unawa sa halip na magalit at piliin mong maging mapagmahal sa halip na magtanim ng galit.
Ang pinakahuling parte ng ritwal ay ang tinatawag nilang “salubong” kung saan ang magkahiwalay na grupo ng mga lalake at babae ay pinuprusisyon ang imahe o istatuwa ni Kristo (lalake) at ang nakatalukbong na itim na telang imahe ni Virgen Maria Alegria o The Virgin of Joy (babae) . At sa huli ay magkikita, kung saan isang anghel ang mag-aalis ng talukbong ng birhen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s