MS Kasaysayan: Ang Buhay Ni Santa Catalina De Alejandria

by: Jas A. Ramos

Ang Santa Iglesya Katolika ay mayroong (6) anim na kanonisadong santa at isa rito ay ang Santa Catalina. Pang-anim ang ating mahal na patron na si Santa Catalina de Alejandria, anak ng hari ng Africa.

    Si Santa Catalina ay isang karaniwang babae na may angking ganda at talino kaya sinabi niya na kung sino man ang magnanasa sa kanya ay dapat mapapantayan ang kanyang ganda at talino.
Nag-aral siya ng pilosopiya at pinasok niya rin ang doktrinang Kristiyanismo. Nakita niya kung gaano kalupit ang naging karanasan ng mga Kristiyano noong panahong iyon. Marami silang pinapatay at pinaparusahan sa kadahilanan ito’y utos ng Emperador. Kaya naman siya ay pinatawag at hinarap sa limampung pilosopo. Hinarapan niya ang mga ito at nabigla sila sa kanyang angking talino na naging daan upang sundan nila ang daan papuntang Kristiyanismo at tanggapin at kilalanin si Kristo.

Sa tindi ng galit ng Emperador ay pinapatay niya ang  (50) limampung pilosopo at pinatawag niya si Santa Catalina at inalok ng isang maranyang kasal. Hindi niya ito tinanggap kaya naman ay pinakulong siya. Habang nasa kulungan siya ay pinasampalataya niya ang mga sundalos at pati na ring ang asawa ng Emperador upang maging Kristiyano.

    Hinatulan ng kamatayan si Santa Catalina sa isang napakalupit na paaran. Pinasagasa siya sa gulong na puno ng matitilos na pako. Ngunit nang pinaikot ang gulong ay bigla itong nangawasak  kaya naman ay inutos ng Emperador na putulan ng ulo si Santa Catalina. Ang karumaldumal na kamatayan niya ay tanda ng suklam ng daigdig sa paglalaban niya para sa katotohanan at katuwiran. Nanatiling buhay sa simbahang katoliko ang buhay na dinaanan ng ating mahal na patron, ang pakikibaka niya para sa katotohanan at katuwiran.
Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s