Ang Pagpapagawa ni Mayor Bon ngViewDeck sa Arayat National Park

ARAYAT, PAMPANGA – Ika-03 ng Oktubre 2013, naginspeksyon si Mayor Bon sa ViewDeck ng Arayat National Park. Ito ay  ay upang makita ang maaring maging magandang kalalabasan nito kapag ito ay pinagawa at manumbalik sa dati nitong kagandahan.

Image

Advertisements

4 Comments Add yours

  1. romano garcia says:

    ang galing talaga ni mayor bon oki n ok?

  2. Monico Tungol Alerjandrino says:

    Keep up the good work,Mayor Bon.

  3. We,your community people of Arayat, Pampanga, from the very start of your term in the service, Arayat will be once to be born again, so hoping that first impression is lasting. Proud of being you , as our Mayor of Arayat! More power to you.

  4. Mayor Bon Alejandrino, Mabuhay ka! Bilang namumuno at kumakalinga sa ating bayan ng ARAYAT, PAMPANGA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s