PRAYMER TUNGKOL SA TAMANG PAMAMAHALA NG BASURA (MENRO, Municipality of Arayat)

PRAYMER TUNGKOL SA TAMANG PAMAMAHALA NG BASURA
(MENRO, Municipality of Arayat)

1.    ANO ANG REPUBLIC ACT NO. 9003?
Ang R.A. # 9003 o “The Ecological Solid Waste Management Act of 2000” ay isang pambansang batas na may kinalaman sa maka-kalikasan (environmental) at praktikal na pamamahala ng BASURA.

2.    ANO ANG MAKA-KALIKASAN AT PRAKTIKAL NA PAMAMAHALA NG BASURA?
Ang maka-kalikasan at praktikal na pamamahala ng basura ay binubuo ng pamamaraang:
a.    Pag-hihiwalay (segregation) ng NABUBULOK (Biodegradable) at DI-NABUBULOK (Non-Biodegradable);
b.    Pag-RECYCLE at pag-REUSE ng mga di-nabubulok
c.    Pag-COMPOST o pag-gawa ng ABONO (Fertilizer) mula sa mga nabubulok na basura;

3.    ANO ANG MATERIALS RECOVERY FACILITY (MRF)?
Ang MRF ay isang lugar o pasilidad na kung saan dinadala ang mga pinag-hiwa-hiwalay na basura mula sa mga bahay-bahay upang pansamantalang ilagak ang mga di-nabubulok at gawing pataba ang nabubulok.

4.    BAKIT KAILANGANG PAGHIWA-HIWALAYIN ANG BASURA MULA SA MGA BAHAY-BAHAY?
Kailangan paghiwa-hiwalayin ang basura mula sa mga bahay-bahay at establisimiento upang mabawasan ang dinadalang basura sa mga MRF at Sanitary Landfill, at pakinabangan ang REUSABLE, RECYCLABLE at COMPOSTABLE na basura.

5.    SINU-SINO ANG DAPAT MAGHIWA-HIWALAY NG BASURA?
Tungkulin ng bawat Pilipino (bata man o matanda), lalung-lalu na ang mga may-bahay at mga negosyante, na siguraduhing maayos na pinag-hiwa-hiwalay ang kanilang basura, SAAN MAN at KAILAN MAN.

6.    ANO ANG TUNGKULIN NG BARANGAY COUNCIIL UPANG MAPANATILI ANG KALINISAN SA BUONG BARANGAY?
Obligasyon ng Barangay Captain sa pamamagitan ng Barangay Council na kolektahin ang pinag-hiwa-hiwalay na basura, maliban sa NABUBULOK o COMPOSTABLE, sa bawat bahay at mga establisimiento (maliban sa mga ospital at klinika) minsan sa isang linggo o higit pa kung kinakailangan, at panatilihing walang basurang nakakalat sa buong barangay, lalung-lalu na sa kahabaan ng mga HIGHWAY.

7.    SAAN DAPAT DINADALA ANG NABUBULOK O COMPOSTABLE NA BASURA?
Huwag ng isama sa itinatapon ang nabubulok na basura. Ibaon na lamang ito sa lupa, sa loob ng bakuran ng bawat bahay upang maging pataba matapos ang 60 araw.

8.    ANO ANG PAPEL NG MUNISIPYO SA PAMAMAHALA NG BASURA NG BAWAT BARANGAY?
Tungkulin ng munisipyo, sa pamamagitan ng Municipal Environment & Natural Resources Officer (MENRO), na kolektahin ang natatangi (special waste) at nakakalason (toxic waste) tulad ng DIAPER, BATERYA, FLOURESCENT LAMP, BUBOG, atbp. mula sa mga MRF ng bawat barangay.

9.    ANO ANG PARUSA SA SINUMANG LUMABAG SA R.A. # 9003?
Ayon sa Sec. 49. FINES and PENALTIES, ang sinumang mapatunayang lumabag sa R.A. # 9003 ay maaaring pagmultahin nang hindi bababa sa P300.00 o isang (1) araw na “community service” at hindi hihigit sa P1,000,000.00 o isang (1) taong pagkabilanggo, ayon sa tindi ng paglabag.

10.    SINO ANG MAAARING MAGSAMPA NG DEMANDA SA SINUMANG LUMABAG SA R.A. # 9003?
Ayon sa Sec. 52. CITIZEN SUITS, ang sinumang Pilipino ay maaaring magsampa na kaukulang demanda ng walang bayad laban sa sinumang lumabag sa R.A. # 9003. Sa makatuwid, ang sinumang magtapon ng basura sa kalye o sa anumang lugar na hindi pinahihinulutan ang pagtatapon, at magsunog ng kahit anong bagay, lalu na ang plastic, ay maaaring sampahan ng demanda ng kahit sinong makakita sa kaniya.

Advertisements

One thought on “PRAYMER TUNGKOL SA TAMANG PAMAMAHALA NG BASURA (MENRO, Municipality of Arayat)

  1. 
    La verdad no estoy seguro de que este escrito esté enfocado realmente
    a tatuajes, pienso que para abordar un tema primeramente se debe
    analizar un poco antes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s